نظرات صاحب نظران غربی (مستشرقین) در مورد موعود اسلامی
64 بازدید
محل نشر: همایش مهدویت دانشگاه صنعتی اصفهان 1391
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اگرچه از دیرباز برخی از اندیشمندان و عالمان غربی در زمینه مفاهیم اسلامی و از جمله مهدویت پژوهش و تألیفاتی داشته¬اند، ولی سابقه توجه ویژه غرب به مهدویت معطوف به دو قرن اخیر است. در این فاصله زمانی عده¬ای از این اندیشمندان (مستشرقین) به طور خاص در موضوع مهدویت نزد مسلمانان پژوهش نموده¬اند و نظرات ایشان هم اکنون در منابع علمی (دایره¬المعارفها، کتب دانشگاهی و ...) و منابع عمومی (رسانه¬ها، فضای مجازی و ...) قابل مشاهده است. در این مقاله ابتدا با نگاهی تاریخی به زمینه های توجه غرب به مهدویت پرداخته می¬شود؛ سپس نمونه ای از نظرات برخی مستشرقین غربی که نظرات تاثیرگذاری در غرب در این زمینه داشته¬اند مورد بررسی قرار می¬گیرد و به شیوه و قلمرو نگاه ایشان پرداخته می¬شود علاوه بر آنکه تاثیر افکار ایشان در حوزه‌هایی همچون دین‌‌بژوهی، شرق‌شناسی، آینده‌ بژوهی، روابط سیاسی بین‌المللی و ... تحلیل می¬گردد. محدودیت‌ها و آفات نگاه غرب در موضوع مهدویت نیز بخش مهمی است که طی آن زمینه های نگاه ناصحیح مستشرقین به مهدویت تبیین می¬گردد.
دانلود