دجال در احاديث شيعه و اهل سنت
63 بازدید
محل نشر: مجله اینترنتی سپیده سحر
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دجال در مباحث مهدويت از جايگاهي خاص و ويژه برخوردار است. برخي دجال را از نشانه ها و حتي از علائم حتمي ظهور مي شمارند و برخي ارتباط دجال با ظهور را منكر مي شوند و آنرا به آخرالزمان و حوادث آن دوره مرتبط مي دانند. از طرف ديگر دجال موضوعي است كه در كتب روايي شيعه و عامه به آن توجه شده است و برخلاف بسياري مطالب در مبحث مهدويت كه در كتب عامه ديده نمي شود، اين مطلب به طور بسيار پررنگ و برجسته در ميان احاديث اهل سنت يافت مي شود. از آنجا كه اختلاف ديدگاهها و آراء صاحب نظران در مورد اين موضوع اكثرا منشأ روايي دارد و برخاسته از روايات است، مناسب است ابتدا تحقيق جامع و همه جانبه اي در مورد احاديث دجال در كتب معروف و معتبر حديثي دو مذهب مهم اسلامي صورت گيرد تا بتوان وجه مشترك و نقاط افتراق دو ديدگاه را دريافت.