مهدی آن گونه که غرب معرفی می کند
68 بازدید
محل نشر: نشریه امان
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جهان غرب با استفاده از رسانه هاي فراگير سعي مي كند مفاهيم مورد نظر خويش را در جهت بهره برداري خاص خود به مخاطبانش القا كند. مفاهيم ديني نيز از اين قاعده مستثني نيست چنانكه ما امروزه در رسانه هاي مكتوب و ديداري غرب شاهد القائات نادرست و سياه نمايي هاي بسياري عليه اسلام و مفاهيم ديني-اخلاقي هستيم. اين نوشتار سعي دارد با مراجعه به برخي منابع مادر در غرب، شيوه معرفي مفاهيم مهدوي در رسانه هاي غربي را بررسي نمايد.